தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

பேச்சு- மொழி நோயியல் வல்லுநர்கள்

பேச்சு மொழி நோயியல் வல்லுநர்கள் (சில நேரங்களில் பேச்சு சிகிச்சையாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்) நோயாளிகளின் தொடர்பு மற்றும் விழுங்கும் கோளாறுகளை மதிப்பிடவும், கண்டறியவும், சிகிச்சையளிக்கவும் மற்றும் தடுக்கவும் உதவுகிறார்கள். பேச்சு-மொழி நோயியல் வல்லுநர்கள் பேச்சு ஒலிகளை உருவாக்க முடியாத அல்லது அவற்றை தெளிவாக உருவாக்க முடியாத நபர்களுடன் பணிபுரிகின்றனர்; பேச்சு தாளம் மற்றும் திணறல் போன்ற சரள பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள்.

பேச்சு-மொழி நோயியல் நிபுணர்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஓட்டோலரிஞ்ஜாலஜி: ஓப்பன் அக்சஸ், ஓடாலஜி & ரைனாலஜி, இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்பீச்-லாங்குவேஜ் பேத்தாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்பீச், லாங்குவேஜ் மற்றும் செவிப்புலன் ரிசர்ச், பேச்சு மற்றும் மொழியில் கருத்தரங்குகள்

Top