தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

அஃபாசியா

அஃபாசியா என்பது மொழியின் குறைபாடு ஆகும், இது பேச்சின் உற்பத்தி அல்லது புரிதல் மற்றும் படிக்க அல்லது எழுதும் திறனை பாதிக்கிறது. இது மூளையில் ஏற்படும் காயம் காரணமாக ஏற்படுகிறது - பொதுவாக பக்கவாதத்தால், குறிப்பாக வயதானவர்களில். ஆனால் அஃபாசியாவின் விளைவாக ஏற்படும் மூளைக் காயங்கள் தலையில் ஏற்பட்ட காயத்திலிருந்தும், மூளைக் கட்டிகளிலிருந்தும் எழலாம்.

 இதை நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்:

(1) வெளிப்படையான அஃபாசியா: இது பேச்சு அல்லது எழுத்து மூலம் எண்ணங்களை தெரிவிப்பதில் சிரமத்தை உள்ளடக்கியது. அஃபாசியாவால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு அவர்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்கள் என்று தெரியும், ஆனால் வார்த்தைகளைக் கண்டுபிடிக்க முடியாது.

(2) ஏற்றுக்கொள்ளும் அஃபாசியா: இது பேசும் அல்லது எழுதப்பட்ட மொழியைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமத்தை உள்ளடக்கியது.

(3) அஃபாசியாவின் மிகக் கடுமையான வடிவமாகக் கருதப்படும் அனோமிக் அல்லது அம்னீசியா அஃபாசியா நோயாளிகள், குறிப்பிட்ட பொருள்கள், நபர்கள், இடங்கள் அல்லது நிகழ்வுகளுக்கு சரியான பெயர்களைப் பயன்படுத்துவதில் சிரமத்தை அனுபவிக்கின்றனர்.

(4) உலகளாவிய அஃபாசியா: இது மூளையின் மொழிப் பகுதிகளில் கடுமையான மற்றும் விரிவான சேதத்தால் ஏற்படுகிறது.

அஃபாசியாவின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஓட்டோலரிஞ்ஜாலஜி: திறந்த அணுகல், நரம்பியல் கோளாறுகள், மூளைக் கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை, ஆக்டா ஓட்டோ-லாரிங்கோலாஜிகா, ஆக்டா ஓட்டோரினோலரிங்கோலாஜிகா இட்டாலிகா, ஆக்டா ஓட்டோரினோலரிங்கோலாஜிகா எஸ்பனோலா, ஓட்டோ-ரினோ-லாரிஞ்ஜாலஜியில் முன்னேற்றங்கள்

Top