இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-038X

பாலியல் உறுப்பு

ஒரு பாலின உறுப்பு அல்லது முதன்மை பாலியல் பண்பு என்பது உடலின் எந்தவொரு உடற்கூறியல் பகுதியும் பாலியல் இனப்பெருக்கம் மற்றும் ஒரு சிக்கலான உயிரினத்தில் இனப்பெருக்க அமைப்பை உருவாக்குகிறது, குறிப்பாக வெளிப்புற பாலின உறுப்புகள்; வெளிப்புற பாலின உறுப்புகள் பொதுவாக பிறப்புறுப்பு அல்லது பிறப்புறுப்புகள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன.

பெண் பாலின உறுப்புகள் உங்கள் உடலுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ளன. கிளிட்டோரிஸ், மோன்ஸ் புபிஸ், உள் மற்றும் வெளிப்புற உதடுகள் மற்றும் யோனி திறப்பு ஆகியவற்றால் ஆன பெண்ணுறுப்பு உடலுக்கு வெளியே உள்ளது. சினைப்பையின் வடிவமும் தோற்றமும் ஒரு பெண்ணுக்கு அடுத்த பெண்ணுக்கு வேறுபடும். ஆண்குறி என பெயரிடப்பட்ட ஆண் பாலின உறுப்பு பல்நோக்கு, பாலியல் இன்பம், இனப்பெருக்கம் மற்றும் சிறுநீர் மற்றும் விந்து இரண்டின் சுரப்புக்கும் பொறுப்பாகும். ஆண்குறியின் முடிவில், க்ளான்ஸ் எனப்படும், சிறுநீர் மற்றும் விந்துவை உடலில் இருந்து வெளியேற அனுமதிக்கும் சிறுநீர்க்குழாய் திறப்பு உள்ளது. விருத்தசேதனம் செய்யப்படாத ஆண்களில், சருமத்தின் கூடுதல் அடுக்கு கண்ணாடியை உள்ளடக்கியது, மேலும் இது முன்தோல் என குறிப்பிடப்படுகிறது.

செக்ஸ் உறுப்பு தொடர்பான இதழ்கள்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல் இதழ், மூலக்கூறு இனப்பெருக்கம் மற்றும் மேம்பாட்டு இதழ், வளர்ச்சி உயிரியலின் ரஷ்ய இதழ்.

Top