இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-038X

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

இனப்பெருக்க அமைப்பு மற்றும் பாலியல் சீர்குலைவுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி - திறந்த அணுகல் சிறந்த மற்றும் வேகமான செயலாக்கத்திற்காக மேனுஸ்ரிப்ட்கள், மதிப்பாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகளின் ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பைப் பயன்படுத்துகிறது.

மறுஆய்வு செயல்முறையின் தரத்தை மேம்படுத்த, ஆன்லைன் மதிப்பாய்வு மற்றும் எடிட்டோரியல் மேலாளர் அமைப்புகளைப் பத்திரிகை பயன்படுத்துகிறது. எடிட்டோரியல் மேனேஜர் சிஸ்டம் என்பது ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் மறுஆய்வு செயல்முறை ஆகும், இதில் ஆசிரியர்கள் தங்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளைச் சமர்ப்பித்து முன்னேற்றத்தைப் பின்பற்றலாம். மதிப்பாய்வாளர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை பதிவிறக்கம் செய்து கணினியில் தங்கள் கருத்துக்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். எடிட்டர்கள் இப்போது முழு சமர்ப்பிப்பு/மதிப்பாய்வு/திருத்தம்/வெளியீடு செயல்முறையை நிர்வகிக்க முடியும். வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருக்கும் பைப்லைனில் என்ன கையெழுத்துப் பிரதிகள் உள்ளன என்பதை வெளியீட்டாளர்கள் பார்க்கலாம். குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் நிகழும்போது சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு மின்னஞ்சல் தானாகவே அனுப்பப்படும்.

ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு அமைப்பில் கையெழுத்துப் பிரதியைச் சமர்ப்பிக்கவும்   அல்லது editorialoffice@longdom.org இல் உள்ள ஆசிரியர் அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாக அனுப்பவும்

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிக்கு 72 மணி நேரத்திற்குள் கையெழுத்துப் பிரதிகளின் எண் தொடர்புடைய ஆசிரியருக்கு வழங்கப்படும்.

  • மறுஆய்வு செயல்முறை 21 நாட்கள், சர்வதேச சக மதிப்பாய்வு தரநிலைகளுடன்.
  • சமர்ப்பிப்பதில் இருந்து வெளியீடு வரை செயல்முறை 45 நாட்கள் மட்டுமே ஆகும்.
  • ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, கையெழுத்துப் பிரதிகள் 7 நாட்களுக்குள் வெளியிடப்படும்.
Top