இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-038X

செக்ஸ் ஹார்மோன்கள்

செக்ஸ் ஹார்மோன்கள் என்பது ஒரு ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் ஆகும், இது முதுகெலும்பு ஆண்ட்ரோஜன் அல்லது ஈஸ்ட்ரோஜன் ஏற்பிகளுடன் (ஈஸ்ட்ரோஜன் அல்லது டெஸ்டோஸ்டிரோன் என) தொடர்பு கொள்கிறது, இது குறிப்பாக கருப்பைகள், விரைகள் அல்லது அட்ரீனல் கோர்டெக்ஸால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, இது ஒரு உயிரினத்தின் பாலியல் வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் வளர்ச்சி அல்லது செயல்பாட்டை பாதிக்கிறது. இனப்பெருக்க உறுப்புகள்.

பாலியல் ஹார்மோன்கள் ஸ்டெராய்டுகள் (கொழுப்பில் கரையக்கூடிய கலவைகள்) பாலியல் முதிர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கம் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. பாலியல் ஹார்மோன்கள் முக்கியமாக நாளமில்லா சுரப்பிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. பெண்களில் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகள் கருப்பைகள் மற்றும் ஆண்களில் உள்ளவை விதைகள். ஆண்களும் பெண்களும் தங்கள் உடலில் அனைத்து வகையான ஹார்மோன்களையும் கொண்டிருக்கும்போது, ​​​​பெண்கள் இரண்டு வகையான ஹார்மோன்கள், ஈஸ்ட்ரோஜன்கள் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன்களை உற்பத்தி செய்கிறார்கள், அதே நேரத்தில் ஆண்கள் முக்கியமாக டெஸ்டோஸ்டிரோன் போன்ற ஆண்ட்ரோஜன்களை உற்பத்தி செய்கிறார்கள். பெண்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பெரும்பாலான ஆண்ட்ரோஜன்கள் ஈஸ்ட்ரோஜன்களாகவும், ஆண்களில் சில ஆண்ட்ரோஜன்கள் ஈஸ்ட்ரோஜன்களாகவும் மாற்றப்படுகின்றன. பாலியல் ஹார்மோன்கள் கொலஸ்ட்ரால் (கொழுப்பு அமிலம்) மற்றும் பிற சேர்மங்களிலிருந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, ஒரு நபரின் வாழ்நாள் முழுவதும் வெவ்வேறு நிலைகளில் சுரக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் உற்பத்தி பருவமடையும் போது அதிகரிக்கிறது மற்றும் பொதுவாக வயதான காலத்தில் குறைகிறது.

பாலியல் ஹார்மோன்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஆட்டோகாய்டுகள் மற்றும் ஹார்மோன்களின் இதழ், நாளமில்லா சுரப்பி மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி, மருத்துவ மற்றும் மூலக்கூறு உட்சுரப்பியல் இதழ், குழந்தை எண்டோகிரைனாலஜி விமர்சனங்கள், நாளமில்லாச் சுரப்பி மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தில் சிகிச்சை முன்னேற்றங்கள், நாளமில்லாச் சுரப்பி மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப்பியின் துருக்கிய இதழ் ism, மருத்துவ உட்சுரப்பியல்.

Top