இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-038X

அடினோகார்சினோமாஸ்

அடினோகார்சினோமாஸ்: சுரப்பி (சுரப்பு) செல்களில் தொடங்கும் புற்றுநோய் வகை அடினோகார்சினோமாஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சுரப்பி செல்கள் திசுக்களில் காணப்படுகின்றன, அவை சில உள் உறுப்புகளை வரிசைப்படுத்துகின்றன மற்றும் சளி, செரிமான சாறுகள் அல்லது பிற திரவங்கள் போன்ற பொருட்களை உடலில் உருவாக்கி வெளியிடுகின்றன. மார்பகம், கணையம், நுரையீரல், புரோஸ்டேட் மற்றும் பெருங்குடல் ஆகியவற்றின் பெரும்பாலான புற்றுநோய்கள் அடினோகார்சினோமாக்கள்.

அடினோகார்சினோமாக்கள் மற்ற புற்றுநோய்களைப் போலவே கண்டறியப்படுகின்றன. அவை பொதுவாக கட்டியின் பயாப்ஸியை எடுத்து நுண்ணோக்கியின் கீழ் பரிசோதிப்பதன் மூலம் கண்டறியப்படுகின்றன. அத்தகைய கட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அதற்கு உடனடி சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. புற்றுநோய் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் பரவக்கூடும் என்பதால் இது அவசியம். கட்டியின் வளர்ச்சியைத் தடுக்க அறுவை சிகிச்சை மூலம் கட்டியை அகற்றுவது சிகிச்சையில் அடங்கும். அறுவைசிகிச்சைக்குப் பிறகு, அடினோகார்சினோமா மீண்டும் வருவதைத் தடுக்க நோயாளி கீமோதெரபி மற்றும் கதிர்வீச்சுக்கு உட்படுத்தப்படலாம்.

அடினோகார்சினோமா தொடர்பான இதழ்கள்

புற்றுநோய் தடுப்பு, புற்றுநோய் மருத்துவ பரிசோதனைகள் இதழ், புற்றுநோயியல் மற்றும் புற்றுநோய் வழக்கு அறிக்கைகள், புற்றுநோய் இதழ், புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சைகள் இதழ், புற்றுநோய் தொற்றுநோயியல் இதழ், மார்பக புற்றுநோய்: இலக்குகள் மற்றும் சிகிச்சை, புற்றுநோய் கட்டுப்பாடு, புற்றுநோய் நர்சிங்.

Top