மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

சீரற்ற கட்டுப்பாட்டு சோதனைகள்

சீரற்ற கட்டுப்பாட்டு சோதனை என்பது ஒரு வகை மருத்துவ பரிசோதனை ஆகும், இதில் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு உட்பட்டவர்கள் சிகிச்சை அல்லது தலையீட்டிற்கு தோராயமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். இந்த நடைமுறைகள் முக்கியமாக பாரபட்சத்தைக் குறைக்கப் பின்பற்றப்படுகின்றன

ரேண்டமைஸ்டு கண்ட்ரோல்டு ட்ரையல்ஸ்
ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ், அன்னல்ஸ் ஆஃப் கிளினிக்கல் அண்ட் லேபரேட்டரி ரிசர்ச், ஜேபிஆர் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் நோயறிதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி, மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள், டயாலிசிஸ் மற்றும் கிளினிக்கல் பிராக்டீஸ், ஜர்னல் ஆஃப் ஓப்பன் அக்சஸ் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல்கள் & பயோஎதிக்ஸ், மருத்துவ பரிசோதனைகள், தற்கால மருத்துவ சோதனைகள், மருத்துவ பரிசோதனைகளின் சர்வதேச இதழ்

Top