மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

மருத்துவ பரிசோதனைகள் ஐரோப்பா

மருத்துவ பரிசோதனைகள் என்பது புதிய மருந்துகளின் உருவாக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகள் ஆகும். மருத்துவ பரிசோதனைகள் ஐரோப்பா என்பது ஐரோப்பிய யூனியன் மருத்துவ பரிசோதனைகள் பதிவேட்டால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும் மருத்துவ பரிசோதனைகள் ஆகும்.

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள் ஐரோப்பா மருத்துவ பரிசோதனைகள்
, மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள், மருத்துவ மற்றும் ஆய்வக ஆராய்ச்சியின் வருடாந்திரங்கள், டயாலிசிஸ் மற்றும் மருத்துவ பயிற்சி, JBR மருத்துவ நோயறிதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி, பைலட் மற்றும் சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள், சோதனைகள், மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் பைலட் சோதனைகள், Journal தொற்றுநோயியல் மற்றும் சமூக ஆரோக்கியம், தொற்றுநோயியல், மருத்துவ பரிசோதனைகள், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் எபிடெமியாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் எபிடெமியாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் எபிடெமியாலஜி மற்றும் குளோபல் ஹெல்த்

Top