மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

மருத்துவ பரிசோதனைகள் ஜப்பான்

மருத்துவ பரிசோதனைகள் என்பது புதிய மருந்துகளின் உருவாக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகள் ஆகும். மருத்துவ பரிசோதனைகள் ஜப்பான் என்பது ஜப்பானில் உள்ள UMIN மருத்துவ சோதனைகள் பதிவேட்டால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும் மருத்துவ பரிசோதனைகள் ஆகும்.

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள் ஜப்பான்
ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ், அன்னல்ஸ் ஆஃப் க்ளினிக்கல் அண்ட் லேபரேட்டரி ரிசர்ச், ஜேபிஆர் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் நோயறிதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி, மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள், டயாலிசிஸ் மற்றும் மருத்துவ பயிற்சி, மருத்துவ பரிசோதனைகள், மருத்துவ ஆராய்ச்சி மற்றும் பயோஎதிக்ஸ், சர்வதேச மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள், சோதனைகள், மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் பைலட் சோதனைகள், தொற்றுநோயியல் மற்றும் சமூக சுகாதார இதழ், தொற்றுநோயியல்

Top