மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

முன் மருத்துவ பாதைகள்

மருத்துவ பரிசோதனைகள் என்பது புதிய மருந்துகளின் உருவாக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகள் ஆகும். ப்ரீ-கிளினிகல் சோதனைகள் என்பது மருந்தின் செயல்திறன் மற்றும் நச்சுத்தன்மையை தீர்மானிக்க மனிதரல்லாத நபர்களுக்கு மருந்தை பரிசோதிக்கும் சோதனைகள் ஆகும்.

ப்ரீகிளினிக்கல் டிரெயில்ஸ்
ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ், ஜேபிஆர் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் நோயறிதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி, மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள், மருத்துவ மற்றும் ஆய்வக ஆராய்ச்சியின் அன்னல்ஸ், டயாலிசிஸ் மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சி, ஜர்னல் ஆஃப் ஓப்பன் அக்சஸ் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ், ட்ரையல்ஸ், ப்எல்ஓஎஸ் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ், ஜர்னல் ஃபார் கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ், ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் & பயோஎதிக்ஸ், கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ், தற்கால மருத்துவ பரிசோதனைகள், இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்

Top