மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1044

மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அடிப்படையிலான சிகிச்சை

மைண்ட்ஃபுல்னஸ்-அடிப்படையிலான அறிவாற்றல் சிகிச்சை (MBCT) என்பது மனச்சோர்வின் மறுபிறப்பைத் தடுக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு உளவியல் சிகிச்சையாகும், குறிப்பாக பெரிய மனச்சோர்வுக் கோளாறு (MDD) உள்ள நபர்களுக்கு. இது பாரம்பரிய அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சை (CBT) முறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் நினைவாற்றல் மற்றும் நினைவாற்றல் தியானம் போன்ற புதிய உளவியல் உத்திகளில் சேர்க்கிறது. 

மைண்ட்ஃபுல்லில் நமது உடலிலும் மனதிலும் உள்ள தற்போதைய தருணத்தில் அனுபவிக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் கவனத்தில் கொள்ளாத, எதிர்வினையற்ற மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மையுடன் உள்ளடக்கியது. நாம் நினைக்கும் விதம் நமது உணர்ச்சிகள்/உணர்வுகள் மற்றும் நடத்தையைப் பாதிக்கிறது மற்றும் CBT அல்லது அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சையானது, கவலை மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற நிலைமைகள் உள்ளவர்களுக்கு உதவாத சிந்தனைகளின் உள்ளடக்கத்தையும், தவிர்ப்பு அல்லது அடிமையாக்கும் நடத்தை போன்ற தவறான பழக்கவழக்க வழிகளையும் மாற்ற உதவுகிறது. MiCBT என்பது நான்கு-நிலை சிகிச்சை அணுகுமுறையாகும், இது நினைவாற்றல் மற்றும் அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சையின் (CBT) சில அடிப்படைக் கொள்கைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது, இது மக்கள் உணரும் விதத்தை மேம்படுத்தவும் உதவாத நடத்தைகளை மாற்றவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், CBTக்கு மாற்று வழியில் மக்கள் மாற்றங்களைச் செய்ய MiCBT உதவுகிறது.

மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அடிப்படையிலான சிகிச்சை தொடர்பான இதழ்கள்

அல்சைமர்ஸ் நோய் மற்றும் பார்கின்சோனிசம், மனநலம் மற்றும் மனநல மருத்துவத்தின் சர்வதேச இதழ், உளவியல் மற்றும் உளவியல், மனம் மற்றும் நடத்தை இதழ், மனம் மற்றும் சமூகம், நினைவாற்றல், நடத்தை மற்றும் அறிவாற்றல் உளவியல், அறிவாற்றல் மற்றும் நடத்தை நரம்பியல், அறிவாற்றல் மற்றும் நடத்தை நரம்பியல்,

Top