மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1044

இருமுனை மனநோய்

இருமுனைக் கோளாறின் கூறுகள் பற்றி அதிகம் பேசப்படாத ஒன்று மனநோய். மனநோய் இருமுனை I இன் பேரழிவு தரும் பகுதியாக இருக்கலாம். பைபோலார் சைக்கோசிஸ், பித்து-மனச்சோர்வு நோய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு மூளைக் கோளாறு ஆகும், இது மனநிலை, ஆற்றல், செயல்பாட்டு நிலைகள் மற்றும் அன்றாட பணிகளைச் செய்யும் திறன் ஆகியவற்றில் அசாதாரண மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது.

இருமுனைக் கோளாறு அறிகுறிகள் சேதமடைந்த உறவுகள், மோசமான வேலை அல்லது பள்ளி செயல்திறன் மற்றும் தற்கொலைக்கு கூட காரணமாக இருக்கலாம். இருமுனைக் கோளாறு மிகவும் தீவிரமானது மற்றும் ஆபத்தான நடத்தை, தற்கொலை போக்குகள் கூட ஏற்படலாம், மேலும் சிகிச்சை மற்றும் மருந்துகளால் சிகிச்சையளிக்கப்படலாம்.

இருமுனை கோளாறுகள் தொடர்பான இதழ்கள்

மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டம், மனநோய் , தலைவலி இதழ், நரம்பியல் மனநோய் , மனநோய் மற்றும் சிகிச்சை, இருமுனைக் கோளாறுகள், IEEE இருமுனையின் செயல்முறைகள், மனநிலைக் கோளாறுகளின் இதழ், இருமுனைக் கோளாறுகளின் சர்வதேச இதழ், மனநிலை மற்றும் கவலையின் உயிரியல்

Top