மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1044

டிஸ்தீமியா

டிஸ்டிமியா (dis-THIE-me-uh) என்பது ஒரு லேசான ஆனால் நீண்ட கால (நாள்பட்ட) மனச்சோர்வு வடிவமாகும். அறிகுறிகள் பொதுவாக குறைந்தது இரண்டு வருடங்கள் நீடிக்கும், பெரும்பாலும் அதை விட நீண்ட காலம் நீடிக்கும். டிஸ்டிமியா உங்கள் வாழ்க்கையைச் செயல்படும் மற்றும் அனுபவிக்கும் திறனில் குறுக்கிடுகிறது. டிஸ்டிமியாவால், நீங்கள் சாதாரண தினசரி நடவடிக்கைகளில் ஆர்வத்தை இழக்க நேரிடலாம், நம்பிக்கையற்றதாக உணரலாம், உற்பத்தித்திறன் இல்லாமை, மற்றும் குறைந்த சுயமரியாதை மற்றும் ஒட்டுமொத்த போதாமை உணர்வைக் கொண்டிருக்கலாம்.

டிஸ்டிமியா, சில நேரங்களில் லேசான, நாள்பட்ட மனச்சோர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது குறைவான தீவிரமானது மற்றும் பெரிய மனச்சோர்வை விட குறைவான அறிகுறிகளைக் கொண்டுள்ளது. டிஸ்டிமியாவுடன், மனச்சோர்வு வெளிப்பாடுகள் நீண்ட காலத்திற்கு காத்திருக்கலாம், அடிக்கடி இரண்டு ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல். டிஸ்டிமியாவால் அவதிப்படும் நபர் பெரும் மனச்சோர்வை அனுபவிக்கலாம் - சில நேரங்களில் "இரட்டை மன அழுத்தம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

டிஸ்தீமியா தொடர்பான இதழ்கள்

டிமென்ஷியா & மனநலம், மனநோய் மற்றும் சிகிச்சை, மனநலம் மற்றும் மனநல மருத்துவத்தின் சர்வதேச இதழ், மனச்சோர்வு விழிப்புணர்வு உலக மனநல மருத்துவம், குழந்தைகள் மற்றும் இளம்பருவ மனநல மருத்துவத்தின் அமெரிக்க அகாடமியின் இதழ், மனச்சோர்வு இதழ், மனச்சோர்வு பற்றிய இதழ், மனநலம் மற்றும் மனநோய் தொடர்பான கவலைகள் கோளாறுகள்

Top