இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9552

மெலனோமா இம்யூனோதெரபி

மெலனோமாவுக்கான நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சையானது மெட்டாஸ்டேடிக் மெலனோமாவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் வருவதற்கான அதிக ஆபத்தில் உள்ளது. பல நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சைகள் FDA ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மெலனோமா இம்யூனோதெரபி என்பது புற்றுநோய் தடுப்பூசிகள், மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகள், தத்தெடுக்கும் டி-செல் சிகிச்சை, இம்யூனோமோடூலேட்டர்கள், சைட்டோகைன்கள் மற்றும் ஆன்கோலிடிக் வைரஸ் சிகிச்சைகள் என பரவலாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த சிகிச்சை பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இது இருப்பிடத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் உடலில் உள்ள மெலனோமா செல்களை குறிவைக்கிறது.

மெலனோமா இம்யூனோதெரபி தொடர்பான இதழ்கள்

இம்யூனோதெரபி: ஓபன் அக்சஸ், இம்யூனோம் ரிசர்ச் ஜர்னல், இம்யூனாலஜி ஜர்னல், இம்யூனோன்காலஜி ஜர்னல், இம்யூனோபயாலஜி ஜர்னல், தி நியூ இங்கிலாந்து ஜர்னல் ஆஃப் மெடிசின், ஜர்னல் ஆஃப் இம்யூனோதெரபி ஆஃப் கேன்சர், நியூரோ-ஆன்காலஜி, ஆன்காலஜியின் எல்லைகள், எதிர்கால புற்றுநோயியல்.

Top