இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9552

உணவு ஒவ்வாமை நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை

உணவு ஒவ்வாமை என்பது பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள மில்லியன் கணக்கான குழந்தைகளை பாதிக்கும் ஒரு உயிரை திருத்தும் மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலை. வேர்க்கடலை, பால் மற்றும் முட்டை போன்ற உணவுகளுக்கு ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.

சிகிச்சையானது வாய்வழி இம்யூனோதெரபி (OIT) மற்றும் சப்ளிங்குவல் இம்யூனோதெரபி (SLIT) என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இந்த வகைகள் சாத்தியமான சிகிச்சைகள்.

உணவு ஒவ்வாமை நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை தொடர்பான பத்திரிகைகள்

இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல், நோயெதிர்ப்பு இதழ், இம்யூனோபயாலஜி ஜர்னல், இம்யூனோம் ரிசர்ச் ஜர்னல், இம்யூனோன்காலஜி ஜர்னல், உலக அலர்ஜி ஆர்கனைசேஷன் ஜர்னல், தி ஜர்னல் ஆஃப் அலர்ஜி அண்ட் கிளினிக்கல் இம்யூனாலஜி, அலர்ஜி, ஆஸ்துமா & நோயெதிர்ப்பு ஆராய்ச்சி, ஒவ்வாமை மற்றும் நோய்த்தடுப்பு, ஒவ்வாமை மற்றும் சிகிச்சை, நோய்த்தடுப்பு இதழ், .

Top