இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9552

கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை

கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் இம்யூனோதெரபியில் இம்யூன் மாடுலேட்டர்கள், தடுப்பூசிகள், டி-செல் சிகிச்சை மற்றும் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகள் ஆகியவை அடங்கும். கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயின் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சையில் HPV, E6 மற்றும் E7 ஆன்கோபுரோட்டின்கள் இலக்கு ஆன்டிஜென்கள் ஆகும்.

டென்ட்ரிடிக் செல்கள் (டிசி) அடிப்படையிலான இம்யூனோதெரபி என்பது இந்த சிகிச்சையில் சமீபத்திய அணுகுமுறையாகும், அங்கு டென்ட்ரிடிக் செல்கள் டி செல்களைத் தூண்டும் திறன் கொண்டவை. புதிய நோயெதிர்ப்பு அடிப்படையிலான புற்றுநோய் சிகிச்சைகள் தற்போது வளர்ச்சியில் உள்ள அறியப்பட்ட மற்றும் முக்கிய வகை புற்றுநோயாகும்.

கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை தொடர்பான பத்திரிகைகள்

இம்யூனோதெரபி: ஓபன் அக்சஸ், இம்யூனாலஜி ஜர்னல், இம்யூனோபயாலஜி ஜர்னல், இம்யூனோம் ரிசர்ச் ஜர்னல், இம்யூனோன்காலஜி ஜர்னல், நியூ ஜர்னல் ஆஃப் சயின்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ஆன்காலஜி, அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி / ஆன்காலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர், ஜர்னல் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமென்டல் ரிசர்ச்.

Top