இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9552

புற்றுநோய் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடும் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் உள்ளார்ந்த சக்திகளை மேம்படுத்துவதற்கான நம்பிக்கைக்குரிய புதிய புற்றுநோய் சிகிச்சையானது புற்றுநோய் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை ஆகும். இந்த சிகிச்சைகள் சில அல்லது பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை, எந்தவொரு புற்றுநோய் வகைக்கும் நீண்டகால சிகிச்சை அளிக்கும்.

பயனுள்ள மற்றும் பாதுகாப்பான சிகிச்சைகளை உருவாக்குவதற்கும் வழங்குவதற்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொடர்கின்றனர். நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சையானது நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்திற்கு வெளிப்புற தூண்டுதலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது இயற்கையாகப் பெறப்பட்ட கட்டி சார்ந்த புரதங்களால் செயல்படுகிறது.

புற்றுநோய் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை தொடர்பான இதழ்கள்

இம்யூனோதெரபி: ஓபன் அக்சஸ், இம்யூனோன்காலஜி ஜர்னல், இம்யூனோபயாலஜி ஜர்னல், இம்யூனாலஜி ஜர்னல், இம்யூனோம் ரிசர்ச் ஜர்னல், ஜர்னல் ஆஃப் இம்யூனோதெரபி ஆஃப் கேன்சர், கேன்சர் இம்யூனாலஜி ரிசர்ச், கேன்சர் இம்யூனாலஜி, இம்யூனோதெரபி, கேன்சர் இம்யூனிட்டி, ஜர்னல் ஆஃப் இம்யூனோதெரபி.

Top