இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9552

மார்பக புற்றுநோய் இம்யூனோதெரபி

மார்பக புற்றுநோய் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சையானது இலக்கு சிகிச்சைகள் மற்றும் கட்டியை மையமாகக் கொண்ட வழக்கமான கீமோதெரபியை விட பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. மார்பக புற்று நோய் எதிர்ப்பு சிகிச்சைக்கான மருந்து ஹெர்செப்டின் ஆகும்.

இது HER2 எனப்படும் புரதத்தை உருவாக்கும் மார்பக கட்டிகளை குறிவைக்கிறது. இந்த சிகிச்சையின் பக்க விளைவுகள் குளிர், வலி, பலவீனம், குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு. இது பெரும்பாலும் அதன் நிலை மற்றும் மூலக்கூறு பண்புகளைப் பொறுத்து அறுவை சிகிச்சையை உள்ளடக்கியது.

மார்பக புற்றுநோய் இம்யூனோதெரபி தொடர்பான இதழ்கள்

இம்யூனோதெரபி: ஓபன் அக்சஸ், இம்யூனோம் ரிசர்ச் ஜர்னல், இம்யூனாலஜி ஜர்னல், இம்யூனோன்காலஜி ஜர்னல், இம்யூனோபயாலஜி ஜர்னல், மெடிக்கல் ஆன்காலஜியில் சிகிச்சை முன்னேற்றங்கள், MAEDICA – A Journal of Clinical Medicine, Immunology & Cell Biology, Anals of Oncology, Future Oncology.

Top