இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9552

இம்யூனோதெரபியூடிக் தயாரிப்புகள்

நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை தயாரிப்புகள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் சக்தியை மேம்படுத்துகின்றன. நோய்த்தடுப்பு சிகிச்சை தயாரிப்புகளில் உயிரியல் மற்றும் மருந்துகள் அடங்கும். அவை செயலற்ற நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை, செயலில் உள்ள நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை மற்றும் தத்தெடுப்பு செல்லுலார் இம்யூனோதெரபி என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. செயலற்ற நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சையானது ஆன்டிபாடி நிர்வாகத்தை உள்ளடக்கியது, அதே நேரத்தில் செயலில் உள்ள நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சையில் தடுப்பூசிகள் அடங்கும்.

தத்தெடுப்பு நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சையானது டி-செல்கள் மற்றும் பி-செல்கள் அல்லது மரபணு மாற்றப்பட்ட அலோஜெனிக் செல்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் அடையப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், மேலே விவரிக்கப்பட்ட மூன்று பிரிவுகள், தத்தெடுக்கப்பட்ட நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை தயாரிப்புகள் குறைந்த நேரத்தில் பயனுள்ள முடிவுகளைக் காட்டுகின்றன. இம்யூனோதெரபியூடிக் தயாரிப்புகள் இலக்கு குறிப்பிட்டவை மற்றும் குறைந்தபட்ச பக்க விளைவுகளைக் காட்டுகின்றன.

இம்யூனோதெரபியூடிக் தயாரிப்புகளின் தொடர்புடைய ஜர்னல்கள்

இம்யூனோதெரபி: ஓபன் அக்சஸ், இம்யூனோன்காலஜி ஜர்னல், இம்யூனோம் ரிசர்ச் ஜர்னல், இம்யூனாலஜி ஜர்னல், இம்யூனோபயாலஜி ஜர்னல், யேல் ஜர்னல் ஆஃப் பயாலஜி அண்ட் மெடிசின், ஜர்னல் ஆஃப் இம்யூனோதெரபி ஆஃப் கேன்சர், ஜர்னல் ஆஃப் இம்யூனோதெரபி, கேன்சர் இம்யூனாலஜி, இம்யூனோதெரபி, இம்யூனோதெரபி ஜர்னல்.

Top