சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

விருந்தோம்பல்

விருந்தோம்பல் என்பது உங்கள் விருந்தினர்களை கவனித்துக்கொள்வது மற்றும் அவர்களின் தேவைகளை எதிர்பார்ப்பது என வரையறுக்கப்படுகிறது, மேலும் இது விருந்தினருக்கும் விருந்தினருக்கும் இடையிலான உறவு, அல்லது விருந்தோம்பல் செய்யும் செயல் அல்லது நடைமுறை. விருந்தினர்கள், பார்வையாளர்கள் அல்லது அந்நியர்களின் வரவேற்பு மற்றும் பொழுதுபோக்கு இதில் அடங்கும். லூயிஸ், செவாலியர் டி ஜாகோர்ட் என்சைக்ளோபீடியில் விருந்தோம்பலை விவரிக்கிறார், மனிதகுலத்தின் உறவுகளின் மூலம் முழு பிரபஞ்சத்தையும் கவனித்துக் கொள்ளும் ஒரு சிறந்த ஆன்மாவின் நற்பண்பு.

விருந்தோம்பல் தொடர்பான இதழ்கள்: சுற்றுலா ஆராய்ச்சி மற்றும் விருந்தோம்பல், வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ்கள், ஹோட்டல் & வணிக மேலாண்மை இதழ்கள், விருந்தோம்பல் மேலாண்மை சர்வதேச இதழ், கார்னெல் விருந்தோம்பல் காலாண்டு, விருந்தோம்பல் மற்றும் சுற்றுலா ஆராய்ச்சி இதழ், சமகால விருந்தோம்பல் மேலாண்மையின் சர்வதேச இதழ், விருந்தோம்பல் இதழ் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் மேலாண்மை, விருந்தோம்பல் மற்றும் சுற்றுலாவின் ஸ்காண்டிநேவிய இதழ், விருந்தோம்பல் மற்றும் சுற்றுலா மேலாண்மை இதழ்

Top