டவுன் சிண்ட்ரோம் & குரோமோசோம் அசாதாரணங்களின் ஜர்னல்

டவுன் சிண்ட்ரோம் & குரோமோசோம் அசாதாரணங்களின் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1115

குரோமோசோமால் அசாதாரணம்

குரோமோசோமால் அசாதாரணமானது குரோமோசோமால் டிஎன்ஏவின் கூடுதல் பகுதியைக் காணவில்லை என நன்கு வரையறுக்கப்படுகிறது. குரோமோசோமால் அசாதாரணங்கள் இரண்டு குழுக்களாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அவை எண் இயல்புகள் மற்றும் கட்டமைப்பு அசாதாரணங்கள். எண்ணியல் அசாதாரணங்களின் உதாரணம் டவுன் சிண்ட்ரோம். செல் பிரிவதில் பிழை ஏற்படும் போது குரோமோசோம் அசாதாரணம் ஏற்படுகிறது. மைட்டோசிஸ் மற்றும் ஒடுக்கற்பிரிவு என இரண்டு வகையான செல் பிரிவுகள் உள்ளன. குரோமோசோம் கோளாறுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் ஓநாய்-ஹிர்ஷ்ஹார்ன் நோய்க்குறி, ஜேக்கப்சன் நோய்க்குறி, ஏஞ்சல்மேன் நோய்க்குறி, டர்னர் நோய்க்குறி, டிரிபிள் எக்ஸ் நோய்க்குறி, வில்லியம்ஸ் நோய்க்குறி போன்றவை.

குரோமோசோமால் அசாதாரணங்களின் தொடர்புடைய பத்திரிகைகள்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & மெடிக்கல் ஜெனோமிக்ஸ், செல்லுலார் மற்றும் மாலிகுலர் பயாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் & ஜீன் தெரபி, செல் & டெவலப்மென்டல் பயாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் டிஷ்யூ சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங், ஜீன்ஸ் குரோமோசோம்கள் மற்றும் கேன்சர், மரபியல் மருத்துவம், மனித மரபியல்.
Top