ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

சிரை பற்றாக்குறை

சிரை பற்றாக்குறை என்பது நரம்புகள் வழியாக இரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படும் ஒரு நிலை. நரம்புகளின் பல குறைபாடுகள், குறிப்பாக ஆழமான நரம்பு இரத்த உறைவு (இரத்த உறைவு) அல்லது வீங்கி பருத்து வலிக்கிற நரம்புகள் ஆகியவற்றால் சிரை பற்றாக்குறை ஏற்படலாம்.

சிரை பற்றாக்குறை தொடர்பான பத்திரிகைகள்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல், இருதய நோய்க்குறியியல்: திறந்த அணுகல், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருத்துவத்தின் சர்வதேச வெளியீட்டாளர், பெருந்தமனி தடிப்பு: திறந்த அணுகல், இருதய நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், சுழற்சி: கார்டியோவாஸ்குலர் இன்டர்வென்ஷன்ஸ், JACC: கார்டியோவாஸ்குலர் இமேஜிங், கார்டியோவாஸ்குலர் இமேஜிங், கார்டியோவாஸ்குலர் இமேஜிங், இருதயநோய் ஆராய்ச்சி கார்டியோவாஸ்குலர் காந்த அதிர்வு.

Top