ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

ஆஞ்சியோகிராம்

ஆஞ்சியோகிராம் என்பது உங்கள் உடலின் இரத்த நாளங்களை ஆய்வு செய்ய எக்ஸ்-கதிர்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு இமேஜிங் சோதனை ஆகும். உங்கள் மூளை, இதயம், வயிறு மற்றும் கால்கள் உட்பட உங்கள் உடலின் பல பகுதிகளில் உள்ள குறுகிய, தடுக்கப்பட்ட, பெரிதாக்கப்பட்ட அல்லது சிதைந்த தமனிகள் அல்லது நரம்புகளை ஆய்வு செய்ய மருத்துவர்கள் இந்த சோதனையை தவறாமல் பயன்படுத்துகின்றனர். தமனிகளைப் படிக்கும் போது, ​​சோதனையானது ஆர்டெரியோகிராம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நரம்புகளையும் ஆய்வு செய்தால் அது வெனோகிராம் எனப்படும்.

ஆஞ்சியோகிராம் தொடர்பான இதழ்கள்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல், மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல் இதழ், அரித்மியா: திறந்த அணுகல், ஜர்னல் ஆஃப் வாஸ்குலிடிஸ், உயர் இரத்த அழுத்த இதழ்: திறந்த அணுகல், ஊடுருவும் இதயவியல் இதழ், கரோனரி ஆஞ்சியோகிராஃபி இதழ், கார்டியாக் கம்ப்யூட்டட் டோமோகிராபி ஆஞ்சியோலாஜி, ஆஞ்சியோலாஜி ஜர்னல், ஆஞ்சியோலாஜி.

Top