ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

நரம்பு

இரத்த ஓட்ட அமைப்பில், நரம்புகள் இதயத்தை நோக்கி இரத்தத்தை கொண்டு செல்லும் இரத்த நாளங்கள் ஆகும். பெரும்பாலான நரம்புகள் ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தை திசுக்களில் இருந்து மீண்டும் இதயத்திற்கு கொண்டு செல்கின்றன; விதிவிலக்கு நுரையீரல் மற்றும் தொப்புள் நரம்புகள், இவை இரண்டும் ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தை இதயத்திற்கு கொண்டு செல்கின்றன.

நரம்பு தொடர்பான பத்திரிகைகள்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல், கார்டியோவாஸ்குலர் மருந்தியல்: திறந்த அணுகல், வாஸ்குலர் மருத்துவம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை இதழ், வாஸ்குலிடிஸ் இதழ், உயர் இரத்த அழுத்த இதழ்: திறந்த அணுகல், சுழற்சி: கார்டியோவாஸ்குலர் இன்டர்வென்ஷன்ஸ், JACC: கார்டியோவாஸ்குலர் இமேஜிங், கார்டியோவாஸ்குலர் கார்டியோவாஸ்குலர் ஆராய்ச்சி இதழ், கார்டியோவாஸ்குலர் மற்றும் கார்டியோவாஸ்குலர் ஆராய்ச்சி இதழ் எடிக் அதிர்வு.

Top