ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

பெருநாடி

பெருநாடி என்பது மனித உடலில் உள்ள முக்கியமான தமனி ஆகும், இது இதயத்தின் இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து தோன்றி அடிவயிற்று வரை நீண்டு செல்கிறது, அங்கு அது இரண்டு சிறிய தமனிகளாக (பொதுவான இலியாக் தமனிகள்) பிரிக்கிறது. பெருநாடியானது ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தை உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் முறையான சுழற்சி மூலம் விநியோகிக்கிறது.

பெருநாடியின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல், இருதய நோய்க்குறியியல்: திறந்த அணுகல், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருத்துவத்தின் சர்வதேச வெளியீட்டாளர், பெருந்தமனி தடிப்பு: திறந்த அணுகல், இருதய நோய்கள் மற்றும் நோய் கண்டறிதல் இதழ், பெருநாடி ஜர்னல், தொராசிக் அயோர்டிக் அனியூரிசம், பெருந்தமனி தடிப்புத் தோல் அழற்சியின் அமெரிக்கன் அசோசியேஷன், அயோர்டிக் அசோசியேஷன் அசோசியேஷன் நெஸ்தீசியா மற்றும் பெருநாடி அறுவை சிகிச்சையின் வருங்கால பராமரிப்பு.

Top