டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8936

டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஒழுங்குமுறை

மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் மரபியல் ஆகியவற்றில், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஒழுங்குமுறை என்பது ஒரு செல் டிஎன்ஏவை ஆர்என்ஏவாக மாற்றுவதை ஒழுங்குபடுத்துகிறது (டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்), அதன் மூலம் மரபணு செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. ஒரு மரபணுவை, டிரான்ஸ்கிரிப்ட் செய்யப்பட்ட ஆர்என்ஏவின் நகல்களின் எண்ணிக்கையை மாற்றுவது முதல், மரபணு எப்போது படியெடுக்கப்படுகிறது என்ற தற்காலிகக் கட்டுப்பாடு வரை பல்வேறு வழிகளில் கட்டுப்படுத்தலாம். மனித மரபணு தோராயமாக 25,000 மரபணுக்களைக் குறியீடாக்குகிறது என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது சோளத்தின் அதே எண்ணிக்கையிலும், பொதுவான பழ ஈக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும். இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், அந்த 25,000 மரபணுக்கள் சுமார் 1.5% மரபணுவில் குறியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே, நமது டிஎன்ஏவில் மற்ற 98.5% சரியாக என்ன செய்கிறது? அந்த கூடுதல் வரிசை அனைத்தும் எதற்காக என்று பல மர்மங்கள் உள்ளன,

டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஒழுங்குமுறை தொடர்பான ஜர்னல்கள்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ், ஜீன் டெக்னாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் & ஜீன் தெரபி, ஹ்யூமன் ஜெனெடிக்ஸ் & எம்பிரியாலஜி, ஜீன், ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன், ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் பேட்டர்ன்ஸ், ஜீன்ஸ் மற்றும் ஜெனடிக் சிஸ்டம்ஸ், ஜீன்ஸ் மற்றும் ஜெனோமிக்ஸ்

Top