டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8936

குறியிடப்படாத எம்ஆர்என்ஏ

புரதத்தை குறியாக்கம் செய்யாத ஆர்.என்.ஏ.க்கு குறியீட்டு அல்லாத ஆர்.என்.ஏ என்ற சொல் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இது போன்ற ஆர்.என்.ஏக்களில் தகவல் இல்லை அல்லது செயல்பாடு இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை. பெரும்பாலான மரபணு தகவல்கள் புரதங்களால் பரிவர்த்தனை செய்யப்படுகின்றன என்று பொதுவாகக் கருதப்பட்டாலும், பாலூட்டிகள் மற்றும் பிற சிக்கலான உயிரினங்களின் மரபணுக்களில் பெரும்பாலானவை உண்மையில் என்சிஆர்என்ஏக்களாகப் படியெடுக்கப்படுகின்றன என்று சமீபத்திய சான்றுகள் தெரிவிக்கின்றன, அவற்றில் பல மாற்றாக பிரிக்கப்பட்டு/அல்லது சிறிய தயாரிப்புகளாக செயலாக்கப்படுகின்றன.

குறியிடப்படாத mRNA தொடர்பான இதழ்கள்:

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ், க்ளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனெஸிஸ், ஜீன் டெக்னாலஜி, ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங், ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & மெடிக்கல் ஜெனோமிக்ஸ், நியூக்ளிக் ஆசிட் கெமிஸ்ட்ரியில் தற்போதைய நெறிமுறைகள், நியூக்ளிக் அமிலங்களின் ஜர்னல், நியூக்ளிக் அமிலங்களின் ஜர்னல், நியூக்ளிக் அமிலங்கள் மூலக்கூறு சிகிச்சை - நியூக்ளிக் அமிலங்கள்

Top