டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8936

ஆர்என்ஏ வரிசைமுறை மற்றும் பகுப்பாய்வு

(ஆர்என்ஏ சீக்வென்சிங்), ஹோல் டிரான்ஸ்கிரிப்டோம் ஷாட்கன் சீக்வென்சிங் (WTSS) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு மரபணுவிலிருந்து RNA இருப்பு மற்றும் அளவை வெளிப்படுத்த அடுத்த தலைமுறை வரிசைமுறையின் திறன்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு தொழில்நுட்பமாகும்.

ஆர்என்ஏ சீக்வென்சிங் தொடர்பான இதழ்கள்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன்: இன் விட்ரோ - IVF-உலகளவில், ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & மெடிக்கல் ஜெனோமிக்ஸ், செல் & டெவலப்மெண்ட் பயாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் பைலோஜெனெடிக்ஸ் & எவல்யூஷனரி பயாலஜி, பரம்பரை மரபியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி நியூக்ளிக் அமிலம் சிகிச்சை, நியூக்ளியோடிக் அமிலங்கள் ஆராய்ச்சி, நியூக்ளியோடிக் அமிலங்கள், நியூக்ளியோடிக் அமிலங்கள் அணு மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்

Top