டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8936

மவுஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டோம்

மவுஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டோம்

ப்ராஜெக்ட் அதிக எண்ணிக்கையில் கடுமையாக சேகரிக்கப்பட்ட சுட்டி திசுக்களில் இருந்து ஆர்என்ஏ மக்கள்தொகையை சுயவிவரப்படுத்த பெருமளவிலான பேரலல் சிக்னேச்சர் சீக்வென்சிங் (எம்பிஎஸ்எஸ்) பயன்படுத்துகிறது. எம்பிஎஸ்எஸ், திசுக்கள் அல்லது உயிரணுக்களில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட எம்ஆர்என்ஏக்களுக்கான குறிச்சொற்களைப் பிடிக்கவும் அளவிடவும் மைக்ரோ பீட்களைப் பயன்படுத்துகிறது; எம்ஆர்என்ஏக்களின் அடையாளம் மணிகளுடன் இணைக்கப்பட்ட சிடிஎன்ஏ துண்டுகளை வரிசைப்படுத்துவதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. C57BL/6J மவுஸ் திசுக்களுக்கான ஆதாரமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, ஏனெனில் சுட்டி மரபணு பின்னணி, முன்கூட்டிய நிலை மற்றும் திசு கையகப்படுத்தல் மற்றும் விரிவான மரபணு தகவல் ஆகியவற்றின் நிலைத்தன்மையை வழங்குகிறது. அர்த்தமுள்ள மரபணு வெளிப்பாடு தரவுத்தொகுப்பை உருவாக்குவதற்கு இவை அத்தியாவசியமான கூறுகள்.

மவுஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டோமின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ், மனித மரபியல் & கருவியல், குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ், ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் மற்றும் ஜெனடிக் மெடிசின், ஒருங்கிணைந்த மவுஸ் ஜீனோம், ஜெனடிக்ஸ் முன்னேற்றங்கள், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் மெடிக்கல் ஜெனிடிக்ஸ், விலங்கு மரபியல்

Top