டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8936

புரோட்டியோம்

புரோட்டியம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு மரபணு, செல், திசு அல்லது உயிரினத்தால் வெளிப்படுத்தப்படும் புரதங்களின் முழு தொகுப்பாகும். மேலும் குறிப்பாக, இது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை உயிரணு அல்லது உயிரினத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், வரையறுக்கப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ் வெளிப்படுத்தப்பட்ட புரதங்களின் தொகுப்பாகும். இந்த சொல் புரதங்கள் மற்றும் மரபணுக்களின் கலவையாகும். புரோட்டியோமிக்ஸ் என்பது புரோட்டியோமின் ஆய்வு ஆகும்.புரோட்டின் ஒரு பகுதியாகும். ஒரு புரோட்டீம் என்பது புரத வரிசைகளின் தொகுப்பாகும், இது முற்றிலும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட மரபணுவின் அனைத்து புரத குறியீட்டு மரபணுக்களின் மொழிபெயர்ப்பால் பெறப்படலாம், இதில் அவை ஏற்படக்கூடிய அந்த இனங்களுக்கான பிளவு மாறுபாடுகள் போன்ற மாற்று தயாரிப்புகளும் அடங்கும்.

புரோட்டியோமின் தொடர்புடைய ஜர்னல்கள்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் டிஷ்யூ சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங், ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் & பயோடெக்னாலஜியின் முன்னேற்றங்கள், ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் டேட்டா மைனிங் இன் ஜெனோமிக்ஸ் & புரோட்டியோமிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோம் ரிசர்ச், புரோட்டியோம் ரிசர்ச் மற்றும் பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ் இதழ் புரோட்டியோமிக்ஸ்.

Top