ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0277

குறட்டை

குறட்டை என்பது தூங்கும் போது சுவாசிக்கும்போது காற்று தடைபடுவதால் தொண்டையில் உள்ள சுவாச அமைப்புகளின் அதிர்வினால் ஏற்படும் ஒலியாகும். ஒலி பொதுவாக மற்றவர்களுக்கு விரும்பத்தகாததாகத் தோன்றலாம். குறட்டை என்பது தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுவதற்கான ஆரம்ப அறிகுறியாகும் .

குறட்டையை எளிதாக்கும் பல காரணிகள் உள்ளன. முதலில், சாதாரண வயதான செயல்முறை தொண்டை தசைகளின் தளர்வுக்கு வழிவகுக்கிறது, இதனால் குறட்டை ஏற்படுகிறது. மூக்கு மற்றும் தொண்டையின் உடற்கூறியல் அசாதாரணங்கள், பெரிதாக்கப்பட்ட டான்சில்கள் அல்லது அடினாய்டுகள், நாசி பாலிப்கள் அல்லது விலகப்பட்ட நாசி செப்டம் போன்றவை தூக்கத்தின் போது தொண்டையை மிகைப்படுத்தி சுருங்கச் செய்து குறட்டைக்கு வழிவகுக்கும். செயல்பாட்டு அசாதாரணங்கள் (எ.கா. மூக்கு மற்றும்/அல்லது தொண்டை அழற்சி சுவாச தொற்று அல்லது ஒவ்வாமை பருவத்தில் ஏற்படும்) குறட்டையை ஏற்படுத்தும். உங்கள் முதுகில் தூங்குவது போன்ற தூக்க நிலை சிலருக்கு குறட்டைக்கு வழிவகுக்கும்.

குறட்டை தொடர்பான பத்திரிகைகள்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ரெஸ்பிரேட்டரி: ஓபன் அக்சஸ் , ஜர்னல் ஆஃப் நுரையீரல் & ரெஸ்பிரேட்டரி மெடிசின் , ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி , தூக்கம் மற்றும் சுவாசம், தூக்க மருத்துவம், நடத்தை தூக்க மருத்துவம், ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ஸ்லீப் மெடிசின், ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் ஆஃப் ஸ்லீப் மற்றும் உயிரியல் ரிதம்ஸ், ஸ்லீப் மெடிசின் விமர்சனங்கள், தூக்க அறிவியல் .

Top