ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0277

தூக்க சிகிச்சை

தூக்க சிகிச்சை, தூக்க முறைகள் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு தூக்கக் கோளாறுகளுக்கு வேறுபடுகிறது. தூக்க சிகிச்சையானது நடத்தைகளை மாற்றுவது, தளர்வு திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வது, சுய விழிப்புணர்வு, இலக்குகளை நிர்ணயித்தல் மற்றும் அடைதல் மற்றும் வாடிக்கையாளரை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றைச் சார்ந்துள்ளது. முக்கிய காரணத்தை நிறுவிய பிறகு, தேவையற்ற தூக்க முறைகளை மாற்ற சிகிச்சையாளர்கள் மக்களுக்கு கற்பிக்க முடியும்.

முதன்மை தூக்கக் கோளாறுகள், மற்றொரு மனநல நிலை தொடர்பான தூக்கக் கோளாறு, பொதுவாக மருத்துவ நிலை காரணமாக ஏற்படும் தூக்கக் கோளாறு, உட்பொருளால் தூண்டப்பட்ட தூக்கக் கோளாறு ஆகியவற்றுக்கு தூக்க சிகிச்சைகள் வேறுபட்டவை.

ஸ்லீப் தெரபி தொடர்பான ஜர்னல்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் கோளாறுகள்: சிகிச்சை மற்றும் கவனிப்பு, மனநல இதழ், நரம்பியல் கோளாறுகளின் இதழ், மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை உளவியல், கால்-கை வலிப்பு இதழ், மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டம் பற்றிய இதழ், தூக்கத்தின் இயல்பு மற்றும் அறிவியல், தூக்கம் மற்றும் உயிரியல் முறைகள் தூக்கம் மற்றும் ஹிப்னாஸிஸ், ஸ்லீப் மெடிசின் கிளினிக்குகள், தூக்கம் மற்றும் சுவாசம்.

Top