ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0277

அமைதியற்ற கால்கள் நோய்க்குறி

அமைதியற்ற கால்கள் நோய்க்குறி அல்லது விட்மேக் எக்போம் நோய்க்குறி பெரும்பாலும் இரவில் கால்கள் துடித்தல், ஊர்ந்து செல்வது, இழுத்தல் அல்லது விரும்பத்தகாத உணர்வுகளை பாதிக்கிறது. அசாதாரணமான மற்றும் சங்கடமான உணர்வுகளைத் தவிர்க்க அவற்றை நகர்த்துவதற்கான தூண்டுதலால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. RLS என்பது உணர்வுகளின் வகையைப் பொறுத்து பெரும்பாலும் பரேஸ்தீசியாஸ் அல்லது டிசெஸ்தீசியாஸ் ஆகும்.

அமைதியற்ற கால்கள் நோய்க்குறி உள்ளவர்கள் தங்கள் கால்களில் சங்கடமான உணர்வுகளைக் கொண்டுள்ளனர் மற்றும் உணர்ச்சிகளைப் போக்க தங்கள் கால்களை நகர்த்துவதற்கான தவிர்க்கமுடியாத உந்துதலைக் கொண்டுள்ளனர். இந்த நிலை கால்களில் சங்கடமான, "அரிப்பு," "பின்கள் மற்றும் ஊசிகள்" அல்லது "தவழும் தவழும்" உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. உணர்ச்சிகள் பொதுவாக ஓய்வில் மோசமாக இருக்கும், குறிப்பாக பொய் அல்லது உட்கார்ந்திருக்கும் போது. அமைதியற்ற கால்கள் நோய்க்குறி அறிகுறிகளின் தீவிரம் லேசானது முதல் சகிக்க முடியாதது வரை இருக்கும். அறிகுறிகள் வந்து போகலாம் மற்றும் தீவிரத்தன்மையும் மாறுபடலாம். அறிகுறிகள் பொதுவாக மாலை மற்றும் இரவில் மோசமாக இருக்கும்.

அமைதியற்ற கால்கள் நோய்க்குறி தொடர்பான பத்திரிகைகள்

நரம்பியல் கோளாறுகளின் இதழ், நரம்பியல் மனநல மருத்துவம், மூளை கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை, உளவியல் மற்றும் உளவியல் இதழ், தூக்கம் மற்றும் ஹிப்னாஸிஸ், தூக்க மருத்துவம், தூக்கம் மற்றும் சுவாசம், தூக்க மருத்துவம், தூக்கம் அறிவியல், தூக்க அறிவியல், தூக்க அறிவியல் இதழ் .

Top