ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0277

ஆழ்ந்த தூக்க சிகிச்சை

ஆழ்ந்த தூக்க சிகிச்சை என்பது ஒரு நீண்ட அல்லது நீட்டிக்கப்பட்ட தூக்க சிகிச்சை அல்லது தொடர்ச்சியான போதை மருந்து ஆகும். இது ஒரு மனநல சிகிச்சையாகும், இதில் மருந்துகள் அல்லது மருந்துகள் நோயாளிகளை நீண்ட நேரம் சுயநினைவின்றி நாட்கள் அல்லது வாரங்கள் இருக்கலாம்.

ஆழ்ந்த தூக்க சிகிச்சையானது பல வாரங்களுக்கு மயக்க மருந்துகளை அதிக அளவில் செலுத்துவதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, இது கோமாவைத் தூண்டுகிறது மற்றும் மூளையை மூடுகிறது, இது நோயாளியை கட்டாய நடத்தைகள் மற்றும் மனநல நிலைமைகளுக்கு வழிவகுக்கும் பழக்கங்களை "கற்றுக்கொள்ள" அனுமதிக்கிறது . ஆழ்ந்த தூக்க சிகிச்சையானது பெரும்பாலான நோயாளிகளை முன் சேர்க்கையை விட மன மற்றும் உடல் நிலையில் மிகவும் சீர்குலைக்க வைத்தது, பலர் பக்கவாதம் மற்றும் மூளை பாதிப்பு போன்ற நீண்டகால விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆழ்ந்த தூக்க சிகிச்சை தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி, ஜர்னல் ஆஃப் சைக்கியாட்ரி, ஜர்னல் ஆஃப் நரம்பியல் கோளாறுகள், மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை உளவியல், கால்-கை வலிப்பு இதழ், மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டம் பற்றிய இதழ், தூக்கத்தின் இயற்கை மற்றும் அறிவியல், தூக்கம் மற்றும் உயிரியல் தாளங்கள், தூக்கம் மற்றும் தூக்கம், தூக்கம் மற்றும் தூக்கம் ஹிப்னாஸிஸ், ஸ்லீப் மெடிசின் கிளினிக்குகள், தூக்கம் மற்றும் சுவாசம்.

Top