குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9849

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனப்பெருக்கம்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனப்பெருக்கம் என்பது மனிதர்கள் குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்காக மற்ற விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்யும் செயல்முறையாகும். சார்லஸ் டார்வின் 'தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனப்பெருக்கம்' என்ற வார்த்தையை உருவாக்கினார். இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்ட விலங்குகள் இனங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்ட தாவரங்கள் வகைகள், வளர்ப்பு வகைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இரண்டு தூய இன விலங்குகளின் சந்ததிகள் ஆனால் வெவ்வேறு இனங்களைக் கொண்டவை கலப்பினம் என்றும், கலப்பின தாவரங்கள் கலப்பினங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனப்பெருக்கம் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ், ஜர்னல் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர், ஃபிஷரீஸ் அண்ட் அக்வாகல்ச்சர் ஜர்னல், ஜர்னல் ஆஃப் சைட்டாலஜி & ஹிஸ்டாலஜி, தாவர இனப்பெருக்கம், தாவர இனப்பெருக்கம் விமர்சனங்கள், சப்ராவ் ஜர்னல் ஆஃப் ப்ரீடிங் அண்ட் ஜெனெடிக்ஸ், ப்ரீடிங் சயின்ஸ், பயிர் இனப்பெருக்கம் மற்றும் அப்ளைடு பயோடெக்னாலஜி.

Top