குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9849

குளோனிங் மற்றும் அதன் பயன்பாடு

குளோனிங் என்பது வெவ்வேறு செயல்முறைகள் மூலம் ஒரே மாதிரியான மரபணுக்களை உருவாக்கும் முறையாகும். மரபணு குளோனிங் முறை, மரபணுக்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விரிவாக ஆய்வு செய்ய பயனுள்ளதாக இருக்கும். மருத்துவ பயன்பாடுகள்: மருத்துவத்தில், வைட்டமின்கள், ஹார்மோன்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் தொகுப்புக்கு குளோன் செய்யப்பட்ட பாக்டீரியா முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. விவசாய பயன்பாடுகள்: பாக்டீரியாவில் குளோனிங் தாவரங்களில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்த உதவுகிறது.

குளோனிங் மற்றும் அதன் பயன்பாடு தொடர்பான பத்திரிகைகள்

ஜீன் டெக்னாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் & ஜீன் தெரபி, ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் சயின்ஸ் & தெரபி, மாலிகுலர் பயாலஜி, ஜீனோம் மேப்பிங் மற்றும் ஜெனோமிக்ஸ் இன் அனிமல்ஸ், ட்ரீ ஜெனெடிக்ஸ் மற்றும் ஜீனோம்ஸ், மவுஸ் ஜீனோம், ஜீனோம் ரிசர்ச், புரோட்டீன் கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் ஸ்ட்ரக்டரியில் முன்னேற்றங்கள்.

Top