தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9029

தாவர ஹார்மோன்கள்

தாவர ஹார்மோன்கள், பல்ப் அட்வான்ஸ் ரெகுலேட்டர்கள் (PGRs) அல்லது பைட்டோஹார்மோன்கள் என ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன, அவை தாவரத்தின் வளர்ச்சியை மாற்றியமைக்கும் இரசாயனங்கள் ஆகும். ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மிருகத்தனமான வரையறையின்படி, குறிப்பிட்ட இடங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மூலக்கூறுகளை ஹார்மோன்கள் கைது செய்கின்றன, அவை உண்மையான குறைந்த செறிவுகளில் செயல்படுகின்றன, மேலும் சேர்க்கப்பட்ட இடங்களில் லட்சிய மாட்டிறைச்சியில் தழுவல் செயல்முறைகளை ஏற்படுத்தலாம். விலங்குகள் போலல்லாமல், தாவரங்கள் குறிப்பிட்ட ஹார்மோன் உற்பத்தி செய்யும் திசுக்கள் அல்லது உறுப்புகளை சுருக்குகின்றன. பல்ப் ஹார்மோன்கள் பொதுவாக பல்பின் சேர்க்கப்பட்ட இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதில்லை மற்றும் குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு அசெம்பிளி செய்யப்படவில்லை. தாவர ஹார்மோன்கள் குழந்தைகளின் அளவு முன்னேறும் மற்றும் மாட்டிறைச்சி மற்றும் திசுக்களின் வளர்ச்சி, வளர்ச்சி மற்றும் பாதகமானவற்றை அணுகும் இரசாயனங்கள் ஆகும். குமிழ் வளர்ச்சிக்கு ஹார்மோன்கள் அடிப்படை; ஆரம்பம் முதல் பெர்ரி வளர்ச்சி, செயலற்ற நிலை மற்றும் முளைப்பு வரை தாவரங்களில் செயல்முறைகளை பாதிக்கிறது.

தாவர ஹார்மோன்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & உடலியல்: திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ் திறந்த அணுகல், தாவர உடலியல் அமெரிக்க இதழ், உடலியல் அமெரிக்க இதழ்-செல் அறிவியல் உயிரியல், பெஸ்டிக் உயிரியல்

Top