தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9029

ஜர்னல் பற்றி

 என்எல்எம் ஐடி: 101700308 ; குறியீட்டு கோப்பர்நிக்கஸ் மதிப்பு: 64.85

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ், உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் இரு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை, சுவாசம், தாவர ஊட்டச்சத்து, தாவர ஹார்மோன் செயல்பாடுகள், தாவர உருவவியல், சூழலியல் மற்றும் தாவரங்களில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளுடன் தொடர்புடையது.

இதழில் ஆசிரியர்கள் தங்கள் பங்களிப்பை வழங்குவதற்கான ஒரு தளத்தை உருவாக்க அதன் துறைகளில் பரந்த அளவிலான துறைகளை உள்ளடக்கியது மற்றும் பதிப்பகத்தின் தரத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிகளுக்கு ஒரு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறைக்கு ஆசிரியர் அலுவலகம் உறுதியளிக்கிறது.

தாவர உயிர்வேதியியல் மற்றும் உடலியல் இதழ் தாவர உயிர்வேதியியல் மற்றும் உடலியல் ஆகியவற்றுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடைய தலைப்புகளில் நுண்ணறிவு மற்றும் தகவல் பரவலை மேம்படுத்தும் உயர் மட்டத்தில் உள்ளது. தாவர உயிர்வேதியியல் மற்றும் உடலியல் ஆராய்ச்சியின் வரிசையில் விஞ்ஞானிகளுக்கு அவர்களின் ஆய்வுக் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள் மற்றும் குறுகிய தகவல்தொடர்புகளை வெளிப்படுத்த இது ஒரு தனித்துவமான மன்றத்தை வழங்குகிறது. தாவர உயிர்வேதியியல் மற்றும் உடலியல் சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழ்கள் உலகளாவிய முக்கிய ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களால் திறமையாக ஆதரிக்கப்படுகின்றன. தாவர உயிர்வேதியியல் மற்றும் உடலியல் இதழ் தாக்கக் காரணிகள் முக்கியமாக, திறமையான ஆசிரியர் குழுவால் இரட்டை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறைக்கு உட்படும் கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது, இதன் மூலம் சிறந்து, படைப்புகளின் சாராம்சம் மற்றும் வெளியிடப்பட்ட அதே கட்டுரைகளுக்கு பெறப்பட்ட மேற்கோள்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்துகிறது.

தாவர உயிர்வேதியியல் மற்றும் உடலியல் இதழ் மதிப்பாய்வு செயல்பாட்டில் தரத்திற்காக எடிட்டோரியல் டிராக்கிங் சிஸ்டத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. எடிட்டோரியல் டிராக்கிங் சிஸ்டம் என்பது ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பித்தல், மதிப்பாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு ஆகும். தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழின் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் அல்லது வெளி நிபுணர்களால் மறுஆய்வு செயலாக்கம் செய்யப்படுகிறது; எந்தவொரு மேற்கோள் கையெழுத்துப் பிரதியையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு சுயாதீன மதிப்பாய்வாளர்களின் ஒப்புதலைத் தொடர்ந்து ஆசிரியர் ஒப்புதல் தேவை. ஆசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம் மற்றும் கணினி மூலம் அவற்றின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கலாம், வெளியிடப்படும். மதிப்பாய்வாளர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை பதிவிறக்கம் செய்து தங்கள் கருத்துக்களை ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்கலாம். எடிட்டர்கள் முழு சமர்ப்பிப்பு/மதிப்பாய்வு/திருத்தம்/வெளியீடு செயல்முறையை நிர்வகிக்கலாம்.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

Top