உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

குழந்தை எண்டோகிரைனாலஜி

குழந்தை எண்டோகிரைனாலஜி என்பது குழந்தை பருவத்தில் உடல் வளர்ச்சி மற்றும் பாலியல் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளைக் கையாளும் ஒரு ஆய்வு ஆகும்; இது நீரிழிவு மற்றும் பிற நாளமில்லா கோளாறுகளை உள்ளடக்கியது. பொதுவாக, குழந்தை மருத்துவத்தில் 50% க்கும் அதிகமானோர் டைப்-1 நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அடுத்தது வளர்ச்சி மற்றும் இன்டர்செக்ஸ் கோளாறுகள் இதில் அடங்கும்; பருவமடைதல், இளம்பருவ மகளிர் மருத்துவம் மற்றும் பலவற்றின் மாறுபாடுகள்.

Top