உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

அட்ரீனல் கோளாறுகள்

அட்ரீனல் சுரப்பிகள் சிறுநீரகத்தின் மேல் அமைந்துள்ள சிறிய சுரப்பிகள். இந்த சுரப்பிகள் முக்கியமான ஹார்மோன்களை (கார்டிசோல், செக்ஸ் ஹார்மோன்கள் போன்றவை) உற்பத்தி செய்கின்றன, இது மன அழுத்த சூழ்நிலைகளை பராமரிக்க உதவுகிறது. எனவே, அதிகப்படியான அல்லது மிகக் குறைந்த அளவு ஹார்மோன் உற்பத்தி அட்ரீனல் கோளாறுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. அடிசன் நோய், அட்ரீனல் நெருக்கடி, அட்ரீனல் பற்றாக்குறை, ஹைப்பர் பிளாசியா மற்றும் குஷிங்ஸ் நோய் ஆகியவை அட்ரீனல் கோளாறுகளில் சில.

Top