கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்

கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-3103

மெரிடியனல் ஓவர்டர்னிங் சர்குலேஷன்

மெரிடியனல் டாப்ளிங் கோர்ஸ் என்பது அனைத்து கடல் கிண்ணங்கள் உட்பட மேற்பரப்பு மற்றும் ஆழமான நீரோடைகளின் அமைப்பாகும். இது நிறைய தண்ணீர், வெப்பம், உப்பு, கார்பன், சப்ளிமெண்ட்ஸ் மற்றும் பல்வேறு பொருட்களை உலகம் முழுவதும் கொண்டு செல்கிறது, மேலும் கடல் மற்றும் காற்றை தொலைதூர கடலின் மகத்தான விநியோகத்துடன் இணைக்கிறது. சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதால், உலகளாவிய வளிமண்டல கட்டமைப்பிற்கு இது அடிப்படை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த மோனோகிராஃப் இந்த தற்போதைய கட்டமைப்பின் தகவலின் நாய் வாடகை நிலை, கடந்த காலத்தில் எப்படி மாறியது மற்றும் பின்னர் எப்படி மாறலாம், அதன் ஓட்டுநர் கருவிகள் மற்றும் வளிமண்டலம், உயிரியல் சமூகங்கள் மற்றும் உயிர் புவி வேதியியல் சுழற்சிகள் ஆகியவற்றின் மாறுபாட்டின் விளைவுகள் ஆகியவற்றை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

மெரிடியனல் ஓவர்டர்னிங் சர்குலேஷன் தொடர்பான இதழ்கள்

Fisheriessciences.com , மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு இதழ், இயற்பியல் கடல்சார் இதழ், காலநிலை இதழ், நேச்சர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஜர்னல், ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சி இதழ், காலநிலை மாற்றத்தின் சாத்தியமான தாக்கம் பற்றிய இதழ், கடல்சார் அறிவியல்: கடல்சார் அறிவியலுக்கான அழைப்பு, புவியியல் இதழ்.

Top