கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்

கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-3103

கரையோர மேம்பாடு

கடல் பரப்பில் வீசும் காற்று, நீரை வெளியேற்றுகிறது. பின் தள்ளிய நீரை மாற்றுவதற்காக நீர் மேற்பரப்பிற்கு அடியில் இருந்து மேலே செல்கிறது. இந்த செயல்முறை "அப்வெல்லிங்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. கட்டுக்கடங்காத கடல் மற்றும் கடற்கரையோரங்களில் எழுச்சி ஏற்படுகிறது. "டவுன்வெல்லிங்" எனப்படும் உரையாடல் செயல்முறையானது, காற்று மேற்பரப்பு நீரை கடற்கரையோரமாக உருவாக்கி, இறுதியில் மேற்பரப்பு நீர் அடித்தளத்தை நோக்கி மூழ்கும் போது நிகழ்கிறது. மேம்பாட்டின் விளைவாக மேற்பரப்பிற்கு ஏறும் நீர் பொதுவாக குளிர்ச்சியாகவும், சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும். இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் மேற்பரப்பு நீரை "தயாரிக்கிறது", இந்த மேற்பரப்பு நீர் அடிக்கடி அதிக கரிம லாபத்தைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. இந்த முறையில், மேல்நோக்கி சாதாரணமாக இருக்கும் இடத்தில் பொதுவாக பெரிய கோணல் மைதானங்கள் கண்டறியப்படுகின்றன.

கடலோர மேம்பாட்டின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

கடலோர மண்டல மேலாண்மை இதழ், கடல் உயிரியல் மற்றும் கடல்சார் இதழ் , கடலோர ஆராய்ச்சி இதழ், நீர்வழி இதழ், தீவு மற்றும் கடலோர தொல்லியல் இதழ், கடல் மற்றும் கடலோர மேலாண்மை, கடல் மற்றும் கடலோர சட்டம், கடல் மற்றும் கடலோர மீன்வளத்தின் சர்வதேச இதழ்.

Top