கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்

கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-3103

ஜர்னல் பற்றி

கடல்சார் மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி என்பது கடல் சூழல், கடலோர மண்டல மேலாண்மை, மீன்பிடி பொருளாதாரம் மற்றும் கடல் மாசுபாடு உள்ளிட்ட கடல்கள் மற்றும் கடல்களின் அறிவியல் ஆகும். கடல்சார் மாசுபாடு தாக்கம் மற்றும் கடல் வளங்களைச் சுரண்டுவதன் சாத்தியமான விளைவுகளையும், சாத்தியமான புவி வெப்பமடைதல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தில் கடலின் பங்கையும் கடல்சார் ஆய்வு அதிகரிக்கிறது.

இதழில் ஆசிரியர்கள் தங்கள் பங்களிப்பை வழங்குவதற்கான ஒரு தளத்தை உருவாக்க அதன் ஒழுக்கத்தில் பரந்த அளவிலான துறைகளை உள்ளடக்கியது மற்றும் பதிப்பகத்தின் தரத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிகளுக்கு ஒரு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறைக்கு ஆசிரியர் அலுவலகம் உறுதியளிக்கிறது.

ஜர்னல் ஆஃப் ஓசியானோகிராஃபி அண்ட் மரைன் ரிசர்ச் என்பது ஒரு சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழ் நுண்ணறிவு மற்றும் தகவல்களை மேம்படுத்துகிறது. உலகத் தரம் வாய்ந்த உயர் தாக்க ஆராய்ச்சிப் பணிகளுக்காக, உலகின் அனைத்து மூலைகளிலும் உள்ள ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சியாளருக்கும் முக்கியமான மற்றும் மதிப்புமிக்க அறிக்கைகளுக்கான தடையற்ற அணுகலை வழங்குவதன் மூலம், திறந்த அணுகல் இதழ்கள் உலகளாவிய ஆராய்ச்சி சமூகத்திற்கு உதவியது. திறந்த அணுகல் இதழ்கள் வெளியிடப்பட்ட பிறகு அனைவருக்கும் இலவசமாக அணுகக்கூடியது. கடல் கொதிநிலை, கடல் போக்குவரத்து, கடல் பொறியியல், கடல்சார் மற்றும் கடல் ஆராய்ச்சி இதழ், மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு போன்ற தொடர்புடைய முக்கியமான பகுதிகளில் வெளியீடுகளை விரைவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இவற்றில், ஓசினோகிராபி ஜர்னல்கள் ஜர்னல் ஆஃப் ஓசியானோகிராபி மற்றும் மரைன் ரிசர்ச் ஆகியவை ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞான சமூகத்திற்கு நல்ல அணுகலைக் கொண்டுள்ளன.

ஜர்னல் ஆஃப் ஓசியானோகிராபி மற்றும் மரைன் ரிசர்ச் என்பது ஒரு திறந்த அணுகல் இதழாகும், மேலும் அசல் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள் போன்றவற்றின் முறைகளில் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தற்போதைய முன்னேற்றங்கள் பற்றிய முழுமையான மற்றும் நம்பகமான தகவல்களை வெளியிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

மதிப்பாய்வு செயல்பாட்டில் தரத்திற்காக பத்திரிகை எடிட்டோரியல் டிராக்கிங் சிஸ்டத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. எடிட்டோரியல் டிராக்கிங் சிஸ்டம் என்பது ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பிப்பு, மதிப்பாய்வு மற்றும் மேலாளர் அமைப்பு. ஜர்னல் ஆஃப் ஓசியானோகிராபி மற்றும் கடல் ஆராய்ச்சியின் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் அல்லது வெளி நிபுணர்களால் மறுஆய்வு செயலாக்கம் செய்யப்படுகிறது; எந்தவொரு மேற்கோள் கையெழுத்துப் பிரதியையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு சுயாதீன மதிப்பாய்வாளர்களின் ஒப்புதலைத் தொடர்ந்து ஆசிரியர் ஒப்புதல் தேவை. ஆசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை சமர்ப்பிக்கலாம் மற்றும் கணினி மூலம் அவற்றின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கலாம், வெளியிடப்படும். மதிப்பாய்வாளர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை பதிவிறக்கம் செய்து தங்கள் கருத்துக்களை ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்கலாம். எடிட்டர்கள் முழு சமர்ப்பிப்பு/மதிப்பாய்வு/திருத்தம்/வெளியீடு செயல்முறையை நிர்வகிக்கலாம்.

விரைவான தலையங்க மதிப்பாய்வு செயல்முறை

சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சியானது ஃபாஸ்ட் எடிட்டோரியல் எக்ஸிகியூஷன் அண்ட் ரிவியூ ப்ராசஸில் (FEE-Review Process) பங்குபெறுகிறது. வழக்கமான கட்டுரைச் செயலாக்கக் கட்டணத்தைத் தவிர $99 கூடுதல் முன்பணம் செலுத்தப்படுகிறது. ஃபாஸ்ட் எடிட்டோரியல் எக்சிகியூஷன் மற்றும் மீள்பார்வை செயல்முறை என்பது கட்டுரைக்கான ஒரு சிறப்பு சேவையாகும், இது கட்டுரைக்கு முந்தைய மதிப்பாய்வு கட்டத்தில் கையாளும் எடிட்டரிடமிருந்து விரைவான பதிலையும் மதிப்பாய்வாளரின் மதிப்பாய்வையும் பெற உதவுகிறது. ஒரு ஆசிரியர் சமர்ப்பித்ததிலிருந்து 3 நாட்களில் முன்-மதிப்பாய்வு அதிகபட்ச பதிலைப் பெற முடியும், மேலும் மதிப்பாய்வு செய்பவர் அதிகபட்சமாக 5 நாட்களில் மதிப்பாய்வு செயல்முறையைப் பெறலாம், அதைத் தொடர்ந்து 2 நாட்களில் திருத்தம்/வெளியீடு செய்யப்படும். கட்டுரையைக் கையாளும் ஆசிரியரால் மறுபரிசீலனை செய்ய அறிவிக்கப்பட்டால், முந்தைய மதிப்பாய்வாளர் அல்லது மாற்று மதிப்பாய்வாளரால் வெளிப்புற மதிப்பாய்வுக்கு மேலும் 5 நாட்கள் ஆகும்.

கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஏற்றுக்கொள்வது முற்றிலும் தலையங்கக் குழுவின் பரிசீலனைகள் மற்றும் சுயாதீனமான சக மதிப்பாய்வைக் கையாள்வதன் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, வழக்கமான சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட வெளியீடு அல்லது விரைவான தலையங்க மறுஆய்வு செயல்முறை எதுவாக இருந்தாலும் மிக உயர்ந்த தரநிலைகள் பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. கையாளுதல் ஆசிரியர் மற்றும் கட்டுரை பங்களிப்பாளர் அறிவியல் தரத்தை கடைபிடிக்க பொறுப்பு. கட்டுரை நிராகரிக்கப்பட்டாலும் அல்லது வெளியீட்டிற்காக திரும்பப் பெறப்பட்டாலும், கட்டுரைக்கான கட்டணம்-மதிப்பாய்வு செயல்முறை $99 திரும்பப் பெறப்படாது.

கையெழுத்துப் பிரதியை கட்டணம்-மதிப்பாய்வு செயல்முறை செலுத்துவதற்கு தொடர்புடைய ஆசிரியர் அல்லது நிறுவனம்/நிறுவனம் பொறுப்பாகும். கூடுதல் கட்டணம்-மதிப்பாய்வு செயல்முறை கட்டணம் விரைவான மறுஆய்வு செயலாக்கம் மற்றும் விரைவான தலையங்க முடிவுகளை உள்ளடக்கியது, மேலும் வழக்கமான கட்டுரை வெளியீடு ஆன்லைன் வெளியீட்டிற்கான பல்வேறு வடிவங்களில் தயாரிப்பை உள்ளடக்கியது, HTML, XML மற்றும் PDF போன்ற பல நிரந்தர காப்பகங்களில் முழு உரைச் சேர்க்கையைப் பாதுகாக்கிறது. மற்றும் பல்வேறு குறியீட்டு முகமைகளுக்கு உணவளித்தல்.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

தற்போதைய பிரச்சினையின் சிறப்பம்சங்கள்

Top