கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்

கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-3103

கடல் ஐசோடோப்பு நிலை

மரைன் ஐசோடோப்பு நிலைகள் (ஒடுக்கப்பட்ட எம்ஐஎஸ்), ஒரு முறை ஆக்ஸிஜன் ஐசோடோப்பு நிலைகள் (OIS) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, இது நமது கிரகத்தில் சுழலும் குளிர் மற்றும் சூடான காலங்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட இடுகையின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிட்கள் ஆகும். MIS ஆனது, நமது கிரகத்தின் சுற்றுச்சூழல் வரலாற்றை உருவாக்க, கடல்களின் அடிவாரத்தில் அடுக்கப்பட்ட புதைபடிவ சிறிய மீன் (ஃபோராமினிஃபெரா) கடைகளில் ஆக்ஸிஜன் ஐசோடோப்புகளின் சமநிலையைப் பயன்படுத்துகிறது.

மரைன் ஐசோடோப்பு நிலை தொடர்பான இதழ்கள்

மரைன் பயாலஜி & ஓசியானோகிராஃபி , ஜர்னல் ஆஃப் மரைன் சயின்ஸ்: ரிசர்ச் & டெவலப்மென்ட், குளோபல் அண்ட் பிளானட்டரி சேஞ்ச், ஜர்னல் ஆஃப் குவாட்டர்னரி சயின்ஸ், ஜர்னல் மரைன் ஐசோடோப் ஸ்டேஜ், ஜர்னல் ஆஃப் க்ளைமேட், ஜியோசயின்சஸ் ஜர்னல், மரைன் சயின்ஸ்: ரிசர்ச் & டெவலப்மென்ட், ஜர்னல் ஆஃப் மரைன் சிஸ்டம்ஸ்.

Top