மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம்

மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2574-0407

மருத்துவ சாதன பாதுகாப்பு

மருத்துவ சாதனங்களின் சரியான பயன்பாடு, நோயாளிகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மருத்துவ சாதன பாதுகாப்பு தேவை. ஒரு மருத்துவ சாதனம் அனைத்து ஒழுங்குமுறை, பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறன் தேவைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். மருத்துவச் சாதனம் என்பது ஒரு கருவி, கருவி, உள்வைப்பு, சோதனைக் கருவி, அல்லது அது போன்ற அல்லது தொடர்புடைய கட்டுரை, இது உடலுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் எந்த இரசாயன எதிர்வினையும் இல்லாத நோயைக் கண்டறிய, தடுக்க அல்லது சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது. மருத்துவச் சாதனங்களில் நாக்கு அழுத்திகள், மருத்துவ வெப்பமானிகள் மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை, உள்வைப்புகள் மற்றும் செயற்கை உறுப்புகள் போன்றவற்றை மேற்கொள்ள உதவும் கணினிகள் போன்ற மேம்பட்ட சாதனங்களுக்கு செலவழிக்கும் கையுறைகள் ஆகியவை அடங்கும்.

மருத்துவ சாதன பாதுகாப்பு தொடர்பான இதழ்கள்

பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள், மருத்துவ சாதனங்கள், மருத்துவ சாதனங்களின் இதழ், ASME இன் பரிவர்த்தனைகள், திறந்த மருத்துவ சாதனங்கள், மருத்துவ சாதனப் பொருட்கள், மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ ஆராய்ச்சியின் தேசிய இதழ், எலக்ட்ரான் சாதனங்களின் இதழ், IET சர்க்யூட்ஸ் சாதனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்

Top