மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம்

மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2574-0407

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

மருத்துவப் பாதுகாப்பு & குளோபல் ஹெல்த் இதழின் முக்கிய நோக்கம் உயர்தர ஆராய்ச்சிப் படைப்புகளை வெளியிடுவதும் இந்த தளத்தைப் பயன்படுத்தி கட்டுரைகளுக்கு திறந்த அணுகலை வழங்குவதும் ஆகும். மருத்துவப் பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம் தொடர்பான ஆராய்ச்சிக் கண்டுபிடிப்புகளை சுதந்திரமாகப் பரப்பும் விரைவான மற்றும் நேரக்கட்டுமான மதிப்பாய்வு மற்றும் வெளியீட்டை ஜர்னல் வழங்குகிறது. மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் குளோபல் ஹெல்த் ஜர்னல் மருத்துவ மற்றும் மருத்துவ ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவ பயிற்சியாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஆய்வக வல்லுநர்கள், மாணவர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் தொழில்துறையின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது.

Top