மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம்

மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2574-0407

உலகளாவிய சுகாதார பாதுகாப்பு

உலகளாவிய ஆரோக்கியம் என்பது ஆய்வு, ஆராய்ச்சி மற்றும் நடைமுறையின் பகுதி ஆகும், இது உலகளவில் சுகாதார நிலைமைகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது. உலகளாவிய ஆரோக்கியம் பொதுவாக உலக மக்களின் ஆரோக்கியத்தைத் தொடங்குவதாகக் கருதப்படுகிறது. உலகில் பல உலகளாவிய சுகாதார மையங்கள் மக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய அதிகரித்து வருகின்றன. உலக சுகாதாரம் என்பது நோய்கள், தொற்றுநோயியல் மற்றும் பிற உடல்நலப் பிரச்சினைகள் பற்றிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி தொடர்பான பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியது.

உலகளாவிய சுகாதார பாதுகாப்பு தொடர்பான இதழ்கள்

ஹெல்த் கேர் : தற்போதைய விமர்சனங்கள், நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம், உலகளாவிய ஆரோக்கியம், உலகளாவிய சுகாதார மேம்பாடு, குளோபல் ஹெல்த் ஆக்ஷன், தி லான்செட் குளோபல் ஹெல்த், ஜர்னல் ஆஃப் எபிடெமியாலஜி மற்றும் குளோபல் ஹெல்த்

Top