மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம்

மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2574-0407

குளோபல் ஹெல்த் பயோஎதிக்ஸ்

குளோபல் ஹெல்த் பயோஎதிக்ஸ் என்பது உலகளாவிய ஆரோக்கியம், சமூகத்தில் தார்மீக வாழ்க்கை பற்றிய கருத்துகளுடன் தொடர்புடைய ஒரு தத்துவ ஒழுக்கமாகும். இது மருத்துவம், சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறையில் நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதாகும்.

குளோபல் ஹெல்த் பயோஎதிக்ஸ் தொடர்பான ஜர்னல்கள்

ஹெல்த் கேர் : தற்போதைய விமர்சனங்கள், நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம், உலகளாவிய ஆரோக்கியம், உலகளாவிய சுகாதார மேம்பாடு, குளோபல் ஹெல்த் ஆக்ஷன், தி லான்செட் குளோபல் ஹெல்த், ஜர்னல் ஆஃப் எபிடெமியாலஜி மற்றும் குளோபல் ஹெல்த்

Top