ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0495

மருந்து எதிர்வினைகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தின் விளைவை மாற்றியமைக்கும் போது மற்றும் அதை மற்றொரு மருந்துடன் அல்லது உணவுடன் எடுத்துக் கொள்ளும்போது ஒரு மருந்து எதிர்வினை ஏற்படுகிறது. மேலும் இது பக்க விளைவுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. எதிர்வினைகள் இரு தரப்பு நடவடிக்கைகளையும் மாற்றலாம். பக்க விளைவுகள் மருந்துகளால் ஏற்படும் தேவையற்ற விளைவுகள் .
பெரும்பாலானவை லேசானவை, அதாவது வயிற்று வலி அல்லது தூக்கம் போன்றவை, நீங்கள் மருந்தை உட்கொள்வதை நிறுத்திய பிறகு மறைந்துவிடும். மற்றவர்கள் இன்னும் தீவிரமாக இருக்கலாம்.

மருந்து எதிர்வினைகள் தொடர்பான இதழ்கள்
மருத்துவ நச்சுயியல் இதழ் , நச்சுயியல் இதழ், நச்சுயியல்: திறந்த அணுகல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பகுப்பாய்வு நச்சுயியல் இதழ், மருத்துவமனை மருந்தகத்தின் ஐரோப்பிய ஜர்னல், பாதகமான மருந்து எதிர்வினை புல்லட்டின், எதிர்வினைகள் வார இதழ், மருத்துவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவ இதழ், மருத்துவ ஆய்வு மற்றும் மருத்துவ இதழ். , ஐரோப்பிய ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன்.

Top