என்சைம் பொறியியல்

என்சைம் பொறியியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6674

ஜர்னல் பற்றி

என்சைம் மற்றும் சப்போர்ட் மேட்ரிக்ஸ் இடையே கோவலன்ட் பிணைப்புகளை உருவாக்குவதில் அசையாமை நுட்பங்கள் பற்றிய ஆய்வு. கொடுக்கப்பட்ட புரதத்தை அசைக்கக்கூடிய எதிர்வினை வகையைத் தேர்ந்தெடுக்க இரண்டு வகையான எழுத்துக்கள் உள்ளன. அவை
1.பிணைப்பு வினையானது நொதி செயல்பாட்டின் இழப்பை ஏற்படுத்தாத நிலைமைகளின் கீழ் செய்யப்பட வேண்டும்.
2.நொதியின் செயலில் உள்ள தளம் பயன்படுத்தப்படும் வினைப்பொருட்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும். கோவலன்ட் பிணைப்பு முறையானது என்சைம்கள் மற்றும் நீரில் கரையாத கேரியர்களை கோவலன்ட் பிணைப்புகளால் பிணைப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

என்சைம் இன்ஜினியரிங் என்பது ஒரு அறிவியல் திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது மருத்துவ அறிவியல் துறையில் நடத்தப்படும் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளைக் குறிப்பிடுகிறது மற்றும் விவரிக்கிறது. இந்த இதழின் நோக்கம், அறிவியல் தகவல்தொடர்புக்கான ஒரு ஊடகத்தை வழங்குவதே சமீபத்திய முன்னேற்றங்களைப் பற்றி வழங்குவதாகும்.

என்சைம் ஆராய்ச்சி, தற்போதைய நொதித் தடுப்பு, தற்போதைய நொதித் தடுப்பு, உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிர்வேதியியல் தொடர்பான பாடங்களில் முன்னேற்றங்கள், நொதியியல் முறைகள், ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய ஆராய்ச்சி, ஆய்வு, குறுகிய தொடர்பு, வழக்கு ஆய்வுகளை வெளியிடுவதை இந்த இதழ் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எனவே, இலவச அணுகல் மூலம் அறிஞர்களுக்கு பொருத்தமான தகவல்களையும் விழிப்புணர்வையும் வழங்குதல்.

என்சைம் இன்ஜினியரிங் எடிட்டோரியல் மேனேஜர் சிஸ்டத்தை சக மதிப்பாய்வு செயல்முறைக்கு பயன்படுத்துகிறது. ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு அமைப்பில் உள்ள தலையங்க மேலாளர் அமைப்பில் கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஆசிரியர்கள் சமர்ப்பிக்கலாம்   மற்றும் கையெழுத்துப் பிரதி முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கலாம்

 

கோவலன்ட் பைண்டிங்கின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

செல் உயிரியல், என்சைம் இன்ஜினியரிங், டிரான்ஸ்கிரிப்ட்லாண்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல் ஜர்னல், ஜெண்டிக் இன்ஜினியரிங் முன்னேற்றங்கள், நானோ துகள்களில் முன்னேற்றங்கள் (ANP), மெட்டீரியல்ஸ் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் முன்னேற்றங்கள் (AMPC), உயிரியல் வேதியியலில் முன்னேற்றங்கள் (ABC), உணவு வேதியியல் இதழ்.

புரோட்டீன் லிகண்ட் இடைவினைகள் உயிரினங்களில் ஏற்படும் அனைத்து செயல்முறைகளுக்கும் அடிப்படையாகும். காம்ப்ளிமென்ட்ரே வழியாக லிகண்ட் மத்தியஸ்த சமிக்ஞை பரிமாற்றம் அனைத்து வாழ்க்கை செயல்முறைகளுக்கும் அவசியம். இந்த இரசாயன இடைவினைகள் மூலக்கூறு மட்டத்தில் உயிரியல் அங்கீகாரத்தை உள்ளடக்கியது.
புதிய மருந்துகள் மற்றும் உயிரியல் ஆய்வுகளின் கண்டுபிடிப்பை விரைவுபடுத்த, புரதத்துடன் ஒரு சிறிய மூலக்கூறின் தொடர்பைக் கணக்கிடுவதற்கான துல்லியமான முறைகள் தேவைப்படுகின்றன.

புரோட்டீன் லிகண்டின் தொடர்புடைய ஜர்னல்கள்

மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு மருத்துவ இதழ்கள், அடுத்த தலைமுறை: வரிசைப்படுத்துதல் மற்றும் பயன்பாடுகள், தசைநார் மற்றும் சேனல் ஆராய்ச்சி, மரபணு நோய்க்குறிகள் & மரபணு சிகிச்சை, மரபணு தொழில்நுட்பம், புரதங்கள் மற்றும் புரதம்-லிகண்ட் இடைவினைகள், புரதங்களின் இதழ் மற்றும் புரோட்டீலாண்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல், மோனோக்ரின் ஜர்னல். 

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

தற்போதைய பிரச்சினையின் சிறப்பம்சங்கள்

Top